Kontakt

Reculer Sp. z o.o.
Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Wojska Polskiego 102
Zakład produkcyjny: Piotrków Trybunalski ul. Rolnicza 74
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000246576,
NIP 771- 270 -45 -92
REGON 100122697
Kapitał zakładowy opłacony w całości 500.000,00 PLN

Tel/fax 044 645 22 33
Tel 044 645 22 34; 725 62 33, 725 62 34
www.reculer.com.pl
e-mail: biuro@reculer.com.pl


www.konkurencyjnosc.gov.pl

Firma Reculer Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego