O firmie

Przedsiębiorstwo Reculer Sp. z o.o. istnieje od 2005 r.
Siedziba firmy znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim Przy ul. Wojska Polskiego 102, natomiast zakład produkcyjny położony jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 74 na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Podstrefie Piotrków Trybunalski.

Głównym profilem działalności firmy jest recykling tworzyw sztucznych poliolefinowych (PP oraz PE) pochodzenia komunalnego oraz poprodukcyjnego. Zajmujemy się skupem i przetwarzaniem odpadowych tworzyw sztucznych na komponent szerokiej frakcji węglowodorów KTS-F.

Posiadana przez nas Instalacja do termokatalitycznego przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na szeroką frakcję węglowodorów KTS-F umożliwia poddanie procesowi recyklingu 120-150 ton miesięcznie odpadów tworzyw sztucznych. Głównymi odbiorcami naszego produktu są zakłady przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego, chemicznego, a także zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Stosowana przez naszą firmę technologia "Termokatalitycznego przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na szeroką frakcję węglowodorów KTS-F" nagrodzona została Złotym Medalem w IV edycji Konkursu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Branżowej EEP (Europen Environmental Press) za "Najlepszą innowacyjną technologię w ochronie środowiska" - POLLUTEC 2006 w Lyonie. Jury konkursu stanowili eksperci z dziedziny ochrony środowiska zrzeszeni w EFAEP (Europen Federation of Associations of Environmental Professionals).

Firma Reculer Sp. z o.o. posiada wymagane prawem decyzje administracyjne umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze gospodarki odpadami.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą Firmy!www.konkurencyjnosc.gov.pl

Firma Reculer Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego