Współpraca

Firma nasza chętnie nawiąże współpracę z zakładami produkującymi odpady w drodze procesów produkcyjnych, zakładami gospodarki komunalnej, firmami segregującymi odpady czy prowadzącymi selektywną zbiórkę odpadów.

Odbieramy i skupujemy następujące odpady:
 • polietylen (PE)
  • wysokociśnieniowy, małej gęstości (LDPE)
  • niskociśnieniowy, małej gęstości , liniowy (LLDPE)
  • niskociśnieniowy, dużej gęstości (HDPE)
   (np.: opakowania po chemii gospodarczej, obudowy akumulatorów, beczki kanistry, skrzynki spożywcze, pojemniki, uszkodzone transportery itp.)
 • polipropylen (PP)
  • ataktyczny
  • izotaktyczny
  • syndiotaktyczny
   (np.: folia, worki z folii grubej i cienkiej w tym po karmie dla zwierząt czy nawozach, opakowania itp.)
 • kopolimery i mieszaniny powyższych tworzyw
Kody odpadów:
 • 07 02 13 - odpady tworzyw sztucznych
 • 12 01 05 - odpady z toczenia i wygładzenia tworzyw sztucznych
 • 15 01 02 - odpady opakowań z tworzyw sztucznych
 • 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe
 • 16 01 19 - tworzywa sztuczne
 • 17 02 03 - tworzywa sztuczne
 • 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma
 • 20 01 39 - tworzywa sztuczne


www.konkurencyjnosc.gov.pl

Firma Reculer Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego